Nieuwe behandeling bij bevallingen

Bevallen is een van de zwaarste lichamelijke maar ook mentale opdrachten die een vrouw moet doorstaan. Na heel wat ophef over de gevaren van thuisbevalling waren er ook vele verloskundigen die juist ook van mening waren dat een ziekenhuis bevalling risico’s met zich meebrengt omdat er soms te snel wordt ingegrepen. Hoogleraar verloskunde Christianne de Groot is van mening dat er een tussenweg gevonden moet worden. Het is duidelijk dat de  babysterfte in Nederland terug gedrongen moet worden en om dit te bereiken moeten speciale centra voor zwangerschap en bevalling worden ingericht.

Daarvoor pleit verloskunde Christianne de Groot van het medisch centrum van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam maandag in haar oratie. De Groot denkt aan een zorgloket waarbij verloskundige en gynaecoloog nauwer samenwerken en waarbij de zwangere vrouw en haar kind meer centraal staan. Mochten zich complicaties voordoen, dan kan de huiselijke setting van zo’n centrum direct worden omgebouwd naar een medische setting.

Voor de zwangere vrouw is het belangrijk dat zij kan bevallen in een setting waarin zij zich prettig voelt. Meerdere onderzoeken tonen ook aan dat dit juist de bevalling ten goede komt, omdat de moeder hierdoor ook naar haar eigen lichaam durft te luisteren tijdens een bevalling.