Beste manier van inleiding baring?

De inleiding van de baring is de meest uitgevoerde ingreep in de verloskunde en daarom was er een studie die zich hierop richtte, met verrassende resultaten. Als de uitgerekende datum verstreken is kan er inleiding plaats vinden bij een onrijpe baarmoedermond. De rijping van de baarmoedermond is nodig om het slagen van de inleiding te vergroten. Hiervoor kunnen medicijnen (zoals prostaglandine) of een ballonkatheter worden gebruikt. De ballonkatheter is goedkoop (50 eurocent) en wordt al gedurende 50 jaar toegepast. De onderzochte prostaglandines, zo’n 75 euro per behandeling, worden sinds de jaren ’80 gebruikt zonder verder onderzoek en gepromoot door de farmaceutische industrie. Omdat er geen verder onderzoek was gedaan tot nu toe, was het onduidelijk welke behandeling het beste was.

Aan dit onderzoek namen 1176 vrouwen uit heel Nederland deel. Er werd bepaald, door loting, of de baarmoedermond gerijpt werd met een ballonkatheter of door middel van prostaglandine. Beide methoden blijken even effectief. Het aantal keizersnedes is in beide groepen gelijk, evenals het aantal bevallingen met een vacuümpomp.

Wat wel opviel, is dat het aantal kunstverlossingen (keizersnedes en vacuümverlossingen) vanwege zuurstofgebrek bij het ongeboren kind beduidend minder is in de groep die was ingeleid door middel van een ballonkatheter.

Ook worden er beduidend minder kinderen in de ballonkatheter-groep opgenomen op de kinderafdeling, en zijn er duidelijk minder gevallen van ernstig bloedverlies bij de moeder. Deze resultaten zijn waarschijnlijk een gevolg van meer onnatuurlijke stimulatie van de baarmoeder bij vrouwen die prostaglandines kregen. De onderzoeksgroep adviseert vrouwen met een onrijpe baarmoedermond in te leiden met een ballonkatheter.

Deze studie (PROBAAT studie) werd gecoördineerd vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum. Het Verloskundig Consortium, vijf jaar geleden opgezet, wil niet alleen nationaal, maar ook internationaal studies gaan uitvoeren. Er is al een prille samenwerking met buitenlandse netwerken van onderzoekers. Zo wordt op het congres in San Fransisco het Global Obstetric Network GONet opgericht, waarin onderzoekers uit alle werelddelen hun activiteiten gaan afstemmen. Het Verloskundig Consortium wil in 2011 zes grote studies gaan uitvoeren, maar slechts voor twee nieuwe onderzoeksprojecten is de financiering rond. Nu ook Den Haag meer onderzoek wil naar de hoge babysterfte, krijgen zij misschien met hun steun de financiering  rond.