Vroeggeboorte voorspellen met een pleister?

Het inbrengen van een katheter of andere ingrijpende meettechnieken om vroeggeboorte te kunnen voorspellen is misschien in de nabije toekomst niet meer nodig.

Onderzoekster Chiara Rabotti, die promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), heeft namelijk een nieuwe methode ontwikkeld waarbij een vrij eenvoudige elektrodepleister op de buik volstaat.

Vijf jaar

De pleister meet de activiteit van de baarmoederspieren. Rabotti, die haar onderzoek onder meer verrichtte in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven, constateerde dat daarmee minstens even goede meetresultaten te behalen zijn als met een katheter. Zij onderzoekt nu hoe die metingen kunnen worden vertaald in een voorspelling van het moment waarop een kind wordt geboren. Zij verwacht dat haar methode over circa vijf jaar klaar is voor medisch gebruik.

Belastend

Vroeggeboorte is een belangrijke oorzaak van babysterfte en blijvende handicaps. Als artsen er op tijd bij zijn, is behandeling mogelijk, bijvoorbeeld met weeënremmers of medicijnen die de ontwikkeling van het ongeboren kind helpen versnellen. De bestaande methodes om vroeggeboorte te voorspellen, zijn evenwel belastend voor zowel de vrouw als de foetus, of erg onnauwkeurig.

Thuisbevallingen veiliger

Rabotti verwacht dat haar techniek in eerste instantie vooral zal worden toegepast in ziekenhuizen, in geval van complicaties. Maar wellicht wordt het in de toekomst ook mogelijk voor medici om de zwangerschap op afstand in de gaten te houden, zodat thuisbevallingen veiliger worden.