Beginnende praters

Elk kind begint op een andere leeftijd met praten. Sommige kinderen beginnen te praten rond de leeftijd van 12 tot 15 maanden, terwijl anderen pas vanaf een maand of 18 ermee beginnen. Over het algemeen leren meisjes eerder te praten dan jongens.

Belangrijk is om een lopende monoloog aan te gaan met je kind, ook als je kind niet terugpraat. Hoe vaker je kind taal hoort, hoe sneller hij het zal oppikken. Daarom is voorlezen essentieel om je kind aan het praten te krijgen. Volgens kinderarts Ari Brown is het goed om elke dag voor te lezen en samen met je kind kleuren, dieren en karakters te benoemen.

Peuters begrijpen meer taal dan wat ze eigenlijk zeggen op die leeftijd. De gemiddelde 1-jarige kan naast “mama” en “dada” minstens een ander woord zeggen. Een gemiddeld kind van 18 maanden oud kan minstens 5 woorden opnoemen. Waar je als ouder op moet letten is dat je kind zijn behoeftes duidelijk kan maken aan jou door te wijzen, knorren of demonstreren (ongeacht het aantal woorden dat hij kan opnoemen).

Een andere indicator van begrip is als je kind zich tot jou wendt wanneer je zijn naam noemt. Niet lang daarna zal je peuter simpele aanwijzingen zoals “kom hier” en “ruim je speelgoed op” opvolgen, als hij in de stemming daarvoor is tenminste.