Weeënremmers bij dreigende vroeggeboorte

De weeën komen al heel lang voordat de baby zover is – wat nu? Dit wordt in de meeste gevallen behandeld met weeënremmers. Een dreigende vroeggeboorte hoeft niet langer dan 48 uur behandeld te worden met weeënremmers. Dit is de uitkomst van een van de twee onderzoeken die onlangs zijn uitgevoerd door gynaecologen uit alle acht universitair medische centra en meer dan zestig andere ziekenhuizen. De onderzoeken werden gepresenteerd op een congres van de Society for Maternal-Fetal Medicine in San Fransisco.

Het is niet de eerste keer dat de samenwerkende gynaecologen in Nederland, het Verloskundig Consortium, resultaten van wetenschappelijk onderzoek presenteren. Voorzitter van dit consortium is prof.dr. B.W.J. Mol, hoogleraar Klinisch evaluatieonderzoek in de verloskunde, gynaecologie en fertiliteit in het AMC. “Deze studies zijn belangrijk omdat in de verloskunde de zorg aan zwangeren varieert. Doel is dan ook de praktijkvariatie  te verminderen door nieuwe richtlijnen op te stellen, waardoor de kwaliteit van zorg rondom zwangerschap en bevalling verbetert en de kosten dalen. Helaas kost het veel moeite om dergelijke studies te financieren”.

Voor deze studie namen vierhonderd aanstaande moeders met dreigende vroeggeboorte deel aan een onderzoek waarbij het langdurig geven van weeënremmers vergeleken werd met een kortdurend gebruik van deze medicatie. Iedere zwangere vrouw had op het moment van deelname al gedurende 48 uur weeënremming gehad. Die periode van 48 uur is nodig om medicijnen voor de longrijping van het ongeboren kind in te laten werken, en de zwangere over te plaatsen naar één van de 10 ziekenhuizen met een afdeling waar te vroeg geboren kinderen kunnen worden opgevangen (Neonatale Intensive Care Unit). Door loting werd bepaald of zwangere vrouw na deze periode van 48 uur gedurende 12 dagen weeënremming kregen of een placebo.

In de groep van patiënten die 12 dagen extra weeënremming kreeg, treedt bij 10% van de kinderen een ernstige complicatie van vroeggeboorte op, soms zelfs resulterend in het overlijden van het kindje. Verrassend genoeg is dit percentage in de groep vrouwen die een placebo kreeg niet significant verschillend, namelijk 11%. De onderzoeksgroep geeft daarom het advies patiënten met een dreigende vroeggeboorte niet langer dan 48 uur te behandelen met weeënremmers. Het is de verwachting dat dit advies in de landelijke richtlijn over vroeggeboorte wordt opgenomen.