Vernieuwde test voor downsyndroom

Aan het eind van dit jaar zal het Medisch Centrum in Amsterdam, het VU, zwangere vrouwen een bloedtest aanbieden. Met deze bloedtest is kunnen de artsen vaststellen of een baby mogelijk het syndroom van Down heeft. Dat gaf onderzoeker Cees Oudejans aan, van het VU medisch centrum. Deze methode is veiliger en veel eenvoudiger dan de vruchtwaterpunctie die nu nog wordt gebruikt. Daarbij kan de arts met de nieuwe test met bijna 100 procent zekerheid worden aangetoond of een baby het Downsyndroom heeft.

Jaarlijks worden er in Nederland ca. 275 baby’s met Downsyndroom geboren. Baby’s met Downsyndroom hebben enkele karakteristieke uiterlijke kenmerken, waardoor zij meestal duidelijk herkenbaar zijn. Op medisch gebied kunnen zich de nodige problemen voordoen. Zo wordt bijna de helft van hen geboren met een hartafwijking, die overigens in veel gevallen operatief te behandelen is.

De verwachting is dat de nieuwe test ongeveer 500 euro zal kosten. Het is nog onduidelijk of de zorgverzekeraars deze test voor het Downsyndroom gaan vergoeden. ”Het is denkbaar dat vrouwen in risicogroepen de test vergoed krijgen. Dat is nu ook zo met de huidige test”, zegt Oudejans. Engelse en Cypriotische onderzoekers hebben voor de derde keer vastgesteld dat deze bloedtest werkt. ”Daar zijn we, ook namens onze patiënten, erg blij mee”, zegt Oudejans. ”We gaan nu apparaten aanschaffen, mensen inhuren en de procedure testen. Dan kunnen we ermee aan de slag”, aldus Oudejans. Hij verwacht dat ook andere academische ziekenhuizen met de resultaten bezig zijn.