De ouderschapsverlofkorting blijft!

Het is toch zo: ouderschapsverlofkorting blijft in 2012 bestaan. De ouderschapsverlofkorting heeft dit jaar de bezuinigingsplannen van dit kabinet overleeft. Wel wordt mogelijk de ouderschapsverlofkorting in 2013 alsnog afgeschaft. Andere kindregelingen worden wel afgeschaft of versoberd in 2012.

Ook de ouderschapsverlofkorting zou al in 2012 afgeschaft zou worden, nu kun je echter nog, als je ouderschapsverlof opneemt van deze heffingskorting in de inkomstenbelasting gebruik maken. Of deze dus in 2013 blijft bestaan is nog niet geheel duidelijk. Wel zijn nu er al plannen om bijvoorbeeld de levensloopregeling op te laten gaan in de vitaliteitsregeling.

Als je (gedeeltelijk) onbetaald ouderschapsverlof opneemt, dan kun je recht hebben op ouderschapsverlofkorting.

Hierop is wel de regel dat dit van toepassing is als je belastbare loon in 2012 (inclusief uitkeringen uit de levensloopregelingen als je daar gebruik van maakt), door het ouderschapsverlof lager is dan in 2011. De ouderschapsverlofkorting bedraagt maximaal de helft van het wettelijk minimumuurloon per opgenomen ouderschapsverlofuur (in 2012 is dat € 4,18, 2011 was dat € 4,11). Heb je een flinke promotie gekregen en neem je per week slechts een paar uur ouderschapsverlof op, dan kan het dus gebeuren dan je geen recht hebt op ouderschapsverlofkorting.

Nam je in 2011 ook al ouderschapsverlof op, dan moet je uitgaan van je inkomen in het jaar daarvoor. Een rekenvoorbeeld: Als je per week 16 uur ouderschapsverlof opneemt, kun je recht hebben op maximaal 16 x € 4,18 = €66,88 korting. Je vraagt deze korting aan bij de belastingdienst bij de aangifte inkomsten belasting. De ouderschapsverlofkorting wordt dan met je inkomen verrekend, dit kan door middel van een voorlopige teruggave per maand of achteraf.

De minister is nu van mening dat het fiscale voordeel van de ouderschapsverlofkorting voor werknemers geen reden is om ouderschapsverlof op te nemen. In sommige CAO´s is geregeld dat de werkgever meebetaalt, dat zou veel meer stimuleren om ouderschapsverlof op te nemen. In 2013 is de kans dus aanzienlijk dat de ouderschapsverlofkorting alsnog verdwijnt. Snel gebruik van maken dus!