Bevallen onder jouw voorwaardes

Bevallen in Nederland wordt al lange tijd aan hevige onderzoeken onderworpen. Dit is waarschijnlijk mede naar aanleiding van de aanbevelingen van gynaecologen die van mening zijn dat er wel degelijk iets moet veranderen om de babysterfte rond de bevalling omlaag te krijgen. Minister Schippers  van VWS deelt deze mening.

Sommige deskundigen zijn van mening dat het thuisbevallen niet meehelpt aan de veiligheid van moeder en kind. Andere deskundigen delen die mening absoluut niet en zijn juist van mening dat het thuisbevallen veel vaker zonder complicaties verloopt. In tegenstelling tot poliklinisch bevallen in het ziekenhuis, omdat men graag de bevalling overdag afrond en er daarom sneller zou worden ingegrepen. Maar welke deskundigen hebben gelijk? Waar de voor- en tegenstanders het vaak wel over eens zijn is het belang om artsen en ander medisch personeel 24 uur per dag paraat moeten staan in ziekenhuizen voor hulp bij complicaties tijdens een bevalling. Nu is die hulp er buiten kantoortijden meestal niet.

Voor alle vrouwen die nu zwanger zijn en binnenkort moeten bevallen is dit belangrijke informatie. Wel rijst de vraag of je zelf invloed kunt uitoefenen over hoe de bevalling zal gaan verlopen. Een veel gehoord en gelezen verhaal van zwangere vrouwen, is dat er niet naar hen geluisterd wordt en zij zich tijdens de bevalling zich niet op hun gemak voelen. Het is daarom belangrijk om alle wetenschappelijke informatie rondom de bevalling te verzamelen. Hierdoor krijgen alle betrokken partijen rondom een bevalling een duidelijk beeld en kunnen dan, gebaseerd op alle wetenschappelijke aanbevelingen, kennis en kunde, een bevallingsplan maken. Hierbij zal ook een groot deel moeten gaan over de bejegening van de toekomstige moeder, de vrouw die het bevallen dus moet uitvoeren.

Tijdens een bevalling is het van belang dat een vrouw zich kan ontspannen en inspannen op de juiste momenten. De manier waarop de artsen en verpleegkundigen, rondom de bevalling praten tegen een vrouw die aan het bevallen is, zou ook van belang kunnen zijn.

In de ziekenhuizen zal er ook 24 uurs zorg geboden moeten worden. Het gaat om een onderzoek waaruit blijkt dat de acute zorg bij 92 % van de ziekenhuizen verbeterd kan worden.  Minister Schippers van VWS zal hierop blijven aandringen dat dit ook uitgevoerd zal gaan worden. Ook verwacht minister Schippers veel van zogenoemde geboortecentra waar altijd verloskundigen en kraamverzorgenden zijn die contact hebben met de gynaecoloog. Op welke manier zij met de gynaecoloog in contact staan en of die dan ook altijd bereikbaar is, dat is nog niet duidelijk.

Als je binnenkort moet bevallen is het belangrijk een geboorteplan te maken met je verloskundige of gynaecoloog. Hierin maak je jouw wensen duidelijk rondom je bevalling. Wil je pijnbestrijding, in een bad bevallen of thuis? Bespreek het en zet het in jouw geboorteplan en je zult door jouw verloskundige of gynaecoloog zo goed mogelijk bijgestaan worden tijdens je bevalling.